Zjevení je Boží směrnicí lidem, jak žít a obstát na světě tomto a získat úspěch ...

Od Abú Abdurrahmána Abdulláha ibn Mes'úda, nechť je s ním Alláh spokojen, se traduje, že řekl: ...

V terminologii vědy o hadísech označuje termín „al-ummuhátu s-sitt,“ tj. „šestero matek“ šest nejautentičtějších a nejužívanějších ...

Slovo Sunnetun - سُنَّةٌ můžeme chápat v různých smyslech a různých významových konotacích. ...