Můj muslim s velkým M: Dr. Abdul Rahman Al Sumait

V rámci internetového semináře Výzva k islámu v dnešních podmínkách dostali účastníci za úkol nalézt muslimského hrdinu všedního dne a převyprávět jeho příběh. Jakým dobrým skutkem se dotyčný proslavil? Jak se k tomuto skutku staví pramenné texty islámu? Proč je zrovna toto dobro důležité v dnešní době? Na našem webu postupně uvedeme nejlepší práce účastníků.

Nebudu překvapen, pokud ho nebudete znát, protože to nebyl muž, který by toužil po slávě skrze televizní obrazovky nebo webové stránky, ale byl to muž činu a ti, kteří ho znali, ho znali podle jeho činů.

Byl ztělesněním upřímných záměrů a tvrdé práce, která vyústila ve výsledky, které přesahovaly očekávání jeho i kohokoli jiného.

Jmenuje se Dr. Abdul-Rahman Al-Sumait. islámský učenec, lékař, ale co je důležitější, humanitární pracovník. Je o něm známo, že postavil stovky sirotčinců, škol, mešit a úžasně inspiroval miliony Afričanů, aby přijali islám.

Ale než si přečtete tento článek (a až si ho přečtete), udělejte mu prosím duá. Udělal tolik pro ummu, dejme mu alespoň naše duá.

Příběh skutečného humanitárního pracovníka

Šejch Dr. Abdul Rahman Al Sumait
Státní příslušnost: Kuvajt
Datum narození: 15. října 1947
Rodina: Ženatý, požehnaný pěti dětmi
Hlavní práce Dr. Al Sumaita:

 • Zakladatel a předseda pobočky Společnosti muslimských lékařů ve Spojených státech amerických a Kanadě 1976, pobočka ve východní Kanadě
 • Zakládající člen montrealské pobočky Muslimské studentské společnosti, 1974-1976
 • Zakládající člen muslimského výboru pro Malawi – Kuvajt 1980
 • Zakládající člen Kuvajtského výboru pro pomoc
 • Zakládající člen, Mezinárodní úřad pro islámskou charitu – Kuvajt
 • Zakládající člen Mezinárodní islámské rady pro výzvu a pomoc – Kuvajt
 • Člen charitativní záchranné společnosti – Kuvajt
 • Generální tajemník Afrického muslimského výboru, 1981-1999
 • Předseda Přímé pomoci (The Direct Aid), 1999 – 2008 Člen Kuvajtské společnosti Červeného půlměsíce – Kuvajt
 • Šéfredaktor časopisu Al Kawther Magazine, 1984 až do své smrti
 • Člen správní rady Islamic Call Organisation – Súdán
 • Člen správní rady Přírodovědecké a technologické univerzity v Jemenu
 • Předseda správní rady Pedagogické fakulty – Zanzibar
 • Předseda správní rady fakulty šaría a islámských studií – Keňa
 • Předseda Centra studií charitativní práce – Kuvajt

Dr. Abdul Rahman Al Sumait byl mimořádnou osobností, která zasvětila svůj život dobročinnosti. Jeho práce a aktivity měly zásadní dopad na miliony životů, nejen v jeho rodném městě, ale na celém světě.

Al Sumait byl islámský učenec, lékař a vzor pro všechny muslimy. Narodil se a vyrůstal v Kuvajtu. Než se zapojil do charitativní činnosti, byl kvalifikovaným lékařem se specializací na vnitřní nemoci a gastroenterologii. V roce 1974 absolvoval Bagdádskou univerzitu s BS v lékařství a chirurgii, diplom z tropických nemocí na University of Liverpool v roce 1974 a poté postgraduální studium se specializací na vnitřní nemoci a zažívací ústrojí na McGill University v Kanadě. Po studiích napsal řadu knih a odborných článků.

Jako mladý student střední školy v Kuvajtu byl Al Sumait svědkem scény, která vyvolala jeho zájem pomáhat, a jeho život se navždy změnil. Sledoval, jak chudí dělníci denně v horku čekají na dopravní prostředky, a s některými přáteli se rozhodl ušetřit ze svých kapesných a koupit si dostupné auto, a od toho dne vozil tyto dělníky zdarma.

Na univerzitě Al Sumait použil většinu svého měsíčního platu na nákup islámských knih a distribuoval je v mešitách. Podílel se také na sběru peněz od muslimských studentů a všichni společně použili peníze na tisk a distribuci islámských brožur po celé jihovýchodní Asii a Africe.

Na pomoc Africe

Zájem Al Sumaita o Afriku vzplanul, když viděl, v jakém stavu se velká část afrického kontinentu nachází. Práce Al Sumaita byly zaměřeny na Etiopii, Eritreu, Džibuti, Keňu, Mozambik, Malawi, Zambii a Angolu a mnoho dalších zemí a národů v této oblasti, které trpěly hladem a nemocemi.

Když mu bylo 35 let, rozhodl se i se svou ženou přestěhovat do Afriky a věnoval tam 29 let svého života milionům dětí, pomáhal místním lidem se zaopatřením potravy, základních životních potřeb i vzdělání.

V roce 1981 založil Africkou muslimskou agenturu (AMA – později přejmenovanou na Direct-Aid), kde působil jako předseda v letech 1981 až 2008. AMA je charitativní organizace, která působí ve více než 40 zemích po celém světě a jejím cílem je poskytovat pomoc lidem trpícím hospodářskou a sociální krizí, zejména v Africe. Strávil zde dvacet devět let charitativními pracemi, do Kuvajtu se vracel jen na krátké návštěvy nebo na lékařské ošetření.

Obětoval svůj život, čas, dovednosti a úsilí, aby poskytl strádajícím lidem slušný život. Al Sumait kromě Direct-Aid založil také řadu jiných projektů, které pomáhaly znevýhodněným lidem, s jediným cílem – ochránit je před tou největší chudobou.

Ukázkou jeho působení v Africe je:

 • Podpora 9 500 sirotků
 • Financování 95 000 chudých studentů a 3288 učitelů a imámů
 • 1200 mešit
 • 200 výukových středisek pro ženy
 • 860 škol
 • 4 univerzity
 • 102 islámských center
 • 124 nemocnic a klinik
 • Distribuce 160 000 tun potravin
 • Vykopání 9 500 studen v oblastech s nedostatkem vody
 • Zakládání zemědělských projektů
 • Distribuce 51 milionů Koránů a 605 milionů publikací o islámu

Přispěl k tomu, že 7 milionů lidí přijalo islám, včetně některých kněží a biskupů.
Přestože aktivity dr. Al Sumaita v Africe měly mimořádný úspěch, cesta k němu nebyla vůbec jednoduchá. Podnikal řadu výprav na odlehlá místa hluboko do afrických džunglí; postupem času byl postižen mimo jiné vysokým krevním tlakem, cukrovkou, malárií a dalšími chorobami. Byl také terčem několika neúspěšných pokusů o atentát ozbrojených milicí, kterým vadila jeho aktivní práce a její dopad na chudé a potřebné. V Mosambiku, Keni a Malawi byl několikrát ohrožen na životě po setkání se smrtícími kobrami. Byl několikrát uvězněn. Stále však zůstal odhodlaný splnit a uskutečnit svůj cíl přinést do Afriky mír, pomoc a úlevu, ať už to bylo jídlem, přístřeškem, vzděláním, zdravotnickou pomocí nebo náboženstvím.

Mezinárodní ocenění

Úsilí dr. ​​Al Sumaita na poli charity bylo po celý jeho život uznáváno a oceňováno vyznamenáními, cenami a certifikáty, včetně vysoce prestižního ocenění, Mezinárodní ceny krále Faisala za službu islámu. Dr. Abdul Rahman Al Sumait byl pozoruhodný muž, skutečnou inspirací a definicí pravého muslima. Obětoval celý svůj život ve prospěch ostatních. Jeho čas a úsilí jsou viditelné i dnes a vždy budou viditelné, zejména u dětí z Afriky, které nadále dostávají vzdělání na různých školách a univerzitách po celém kontinentu.

Kéž Alláh požehná jeho duši a nesmírně ho odmění za velký život, který vedl. Amen.
Jeho charitativní práce má vesměs charakter pokračující almužny (školy a vzdělávací centra, mešity, zemědělské projekty, nové studny atd. totiž slouží dalším a dalším lidem i po jeho smrti). Al-Sumaitem založená organizace Direct Aid existuje a je velmi aktivní dodnes (více o ní na https://direct-aid.org/cms/en/field/, http://direct-aid.org).

Autor: V.U.S.

Hlavní zdroj: článek autora Bassama Al Toaimi (Institut Al-Huda, Kanada)

 1. Můj muslim s velkým M: Mohamed Bzeek
 2. Můj muslim s velkým M: Dr. Abdul Rahman Al Sumait
 3. Můj muslim s velkým M: Tři velikáni
 4. Můj muslim s velkým M: Dr. Zakir Naik
 5. Můj muslim s velkým M: Veronique Cools