Můj muslim s velkým M: Dr. Zakir Naik

V rámci internetového semináře Výzva k islámu v dnešních podmínkách dostali účastníci za úkol nalézt muslimského hrdinu všedního dne a převyprávět jeho příběh. Jakým dobrým skutkem se dotyčný proslavil? Jak se k tomuto skutku staví pramenné texty islámu? Proč je zrovna toto dobro důležité v dnešní době? Na našem webu postupně uvedeme nejlepší práce účastníků.

Zakir Naik pochází z Indie, kde prožil své mládí a vystudoval zde také medicínu. Jako lékař se i malou chvíli medicínou živil, ale jak sám říká, byl zaujat šejchem Ahmedem Deedatem, který byl ve své době jedním z největších vyzyvatelů k islámu. Zakir Naik tedy začal u Ahmeda Deedata studovat.

Jeho největší specialitou se stala znalost téměř všech světových náboženství a to znalost skutečně obrovská.

Jakožto vyzyvatel k islámu plní svoji funkci velmi dobře, neboť už dokázal přesvědčit o pravdě islámu obrovské množství jedinců. Dokonce díky jeho televizi s názvem Peace TV, zaregistrovali v Indii vysoký nárust revertitů k islámu zejména z řad hinduistů, proto také byl tento televizní kanál v Indii blokován. Mimochodem tato televize má do budoucna v plánu být vysílána v 10 nejrozšířenějších jazycích světa.

Zakir Naik je člověk, který by si, jak on sám říká, nikdy nedokázal představit, že by mohl vystupovat před lidmi a to zejména i proto, že v mládí zadrhával a nebyl příliš dobrým řečníkem. To ovšem netušil, že za několik let později bude mít na svém kázání přítomno přes 1 milion lidí.

Zajímavostí je, že i přes tak skvělou paměť, nezná Dr. Zakir Naik Korán zpaměti, ovšem všechny jeho tři děti už ano. Když se ho lidé ptají, proč zanechal své lékařské profese, většinou odpovídá, že se z něj místo doktora těla, stal doktor duše a že být vyzyvatelem k islámu je ta nejlepší možná profese na tomto světě.

Zakir Naik dovedl náboženskou debatu na novou úroveň, když dřívější polemiky mezi stoupenci abrahámovských tradic rozšířil i o postoj k tradicím východním, zejména k hinduizmu a buddhizmu. Sám zná většinu staroindických posvátných spisů nazpaměť.

Důvod proč jsem si vybral právě tuto osobu je ten, že je mi inspirací a důkazem, že stačí svěřit svou vůli Bohu a vše půjde tím správným směrem.

Alláh v Koránu říká:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kdo krásněji hovoří než ten, jenž ke službě Bohu vyzývá, zbožné skutky koná a prohlašuje: Já k těm, kdož do vůle Jeho se odevzdali, patřím. (41:33)

Autor: Afrim Peer

  1. Můj muslim s velkým M: Mohamed Bzeek
  2. Můj muslim s velkým M: Dr. Abdul Rahman Al Sumait
  3. Můj muslim s velkým M: Tři velikáni
  4. Můj muslim s velkým M: Dr. Zakir Naik
  5. Můj muslim s velkým M: Veronique Cools