Začíná prvních deset dní měsíce Zu l-Hidždža 1443

brown mountain under blue sky during daytime

V Království Saúdské Arábie podle informací místního týmu observatoře pro pozorování měsíce byl dnes v podvečer zpozorován srpek nového měsíce, jak bylo potvrzeno místním vrchním šarí’atským soudem. Islámský lunární měsíc zu l-hidždža proto nastupuje už dnešní nocí, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, z tohoto důvodu začíná

OD ČTVRTKA 30. ČERVNA 2022

8. den, tedy začátek každoroční poutních obřadů velké pouti (arab. الحج al-hadždž) do Mekky (arab. يوم التروية jewmu t-terwija), na čtvrtek 7. července a 9. den tohoto měsíce, tzv. يزم العرفة Jewmu l-‘arefa, neboli Den stání na planině ‘Arefa připadne inšalláh na pátek 8. července 2022.

Svátek oběti, neboli عيد اللأضحى ‘Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram na den následující,

tj. 10. den měsíce zu l-hidždža roku 1443 hidžry, tj. sobotu 9. 7. 2022 gregoriánského kalendáře.

Těchto deser dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučováno je postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, nepovinný půst, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á, neboť na ně Vznešený Alláh přísahal, když zjevil:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Při úsvitu a při nocích deseti! (Fedžr:1-2)

A Džábir ibn ‘Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أفضل أيام الدنيا العشر.

Nejlepšími dny na tomto světě je (těchto) prvních deset.1

V těchto dnech také hojně doporučil chválit Alláha, děkovat Mu a velebit Ho.

Abú Katáda slyšel od Posla Božího následující slova:

صِيامُ يومِ عَرَفَةَ، إِنِّي أحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنَةَ التي قَبلَهُ، والسنَةَ التي بَعدَهُ

Za půst v den ‘Arefa doufám, že mi Alláh odpustí mé hříchy za předcházející i za následující rok.2

Imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja o těchto dnech řekl:

Neexistují dni, ve kterých by dobré skutky byly Alláhu milejší, nežli v prvních deseti dnech měsíce zu l-hidždža.3

Přejeme všem našim muslimským čtenářům krásné a spokojené prožití tohoto výjimečného období roku.

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst i ostatní zbožné skutky a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby poskytl střechu nad hlavou, ochranu a bezpečí všem prchajícím a aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.

  1. Zaznamenali Ahmed v Musnedu, 2/75; uvádí jej al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 2/215. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Sahíhu l-džámi’, hadís č. 1133.
  2. Jako součást delšího hadísu zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1162; a další.
  3. Viz Bedái’u l-fewáid, 3/162.