Začíná prvních deset dní měsíce Zu l-Hidždža 1445

V Království Saúdské Arábie podle informací místního týmu observatoře pro pozorování měsíce byl dnes v podvečer zpozorován srpek nového měsíce, jak bylo potvrzeno místním vrchním šarí’atským soudem. Islámský lunární měsíc zu l-hidždža proto nastupuje už dnešní nocí.

Prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, z tohoto důvodu v roce 1445 hidžry/ 2024 kř. éry začíná:

OD 7. ČERVNA 2024

8. den, tedy začátek každoroční poutních obřadů velké pouti (arab. الحج al-hadždž) do Mekky (arab. يوم التروية jewmu t-terwija), na pátek 15. června a 9. den tohoto měsíce, tzv. يزم العرفة Jewmu l-‘arefa, neboli Den stání na planině ‘Arefa, kdy je předepsáno se postit, připadne inšalláh na sobotu 16. června 2024.

začátek Svátku oběti, neboli عيد اللأضحى ‘Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajramu

na den následující, tj. 10. den měsíce zu l-hidždža roku 1445 hidžry,

tj. neděli 17. června 2024 gregoriánského kalendáře.

Těchto deser dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučováno je postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, nepovinný půst, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á, neboť na ně Vznešený Alláh přísahal, když zjevil:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Při úsvitu a při nocích deseti! (Fedžr:1-2)

A Džábir ibn ‘Abdilláh رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أفضل أيام الدنيا العشر.

Nejlepšími dny na tomto světě je (těchto) prvních deset.1

V těchto dnech také hojně doporučil postit se, chválit Alláha, děkovat Mu a velebit Ho.

Abú Katáda رضي الله عنه slyšel od Posla Božího صلى الله عليه وسلم následující slova:

صِيامُ يومِ عَرَفَةَ، إِنِّي أحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنَةَ التي قَبلَهُ، والسنَةَ التي بَعدَهُ

Za půst v den ‘Arefa doufám, že mi Alláh odpustí mé hříchy za předcházející i za následující rok.2

Imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja o těchto dnech řekl:

Neexistují dni, ve kterých by dobré skutky byly Alláhu milejší, nežli v prvních deseti dnech měsíce Zu l-Hidždža.3

Háfiz Ibn Hadžer al-‘Askalání řekl:

Důležitost těchto dní zřejmě pramení z toho, že jsou během nich předepsány skutky uctívání v Zu l-Hidždža, především modlitby, půst, almužny a zejména pak velká pouť do Mekky (arab. الحج al-hadždž). Tyto skutky jsou stanoveny obzvlášť a jen pro toto období.4

Přejeme všem našim muslimským čtenářům krásné a spokojené prožití tohoto výjimečného období roku.

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst i ostatní zbožné skutky a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby poskytl střechu nad hlavou, ochranu a bezpečí všem prchajícím a aby pozdvihl víru a ponížil nevíru. Ámín.

  1. Zaznamenali Ahmed v Musnedu, 2/75; uvádí jej al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 2/215. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Sahíhu l-džámi’, hadís č. 1133.
  2. Jako součást delšího hadísu zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1162; a další.
  3. Viz Bedái’u l-fewáid, 3/162.
  4. Viz Fethu l-Bárí, 2/534.