OTÁZKA: Pokud se stane, že žena povede další ženy v modlitbě, jaké jsou přednosti pro ...

OTÁZKA: Co je lepší pro ženu - modlitba v jejím domě, nebo v mešitě? ODPOVĚĎ:  ...

OTÁZKA: Není pochyb, že nepřátelé muslimů čekají na vhodný okamžik, aby nad nimi zvítězili a ...

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí ...

OTÁZKA: Můžeme zlo změnit rukou (přímým zákrokem)? Kdy by se zlo mělo změnit přímo rukou? ODPOVĚĎ: ...

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o těch, kteří říkají, že holení vousů a zkracování oděvu nad ...

Otázka: Co znamená termín „hizbíjja“[1] Co se myslí tím, že osoba v sobě nosí hizbíjju? Kdo ...

Autor: šejch Muhammed bin Sálih bin ‘Usejmín Zdroj: časopis ad-Da‘awa, str. 26, č. 20, Rabí’u ...

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor na tzv. manželství na dobu určitou (ar. an-nikáhu l-mut‘a)?   ...