OTÁZKA: Existuje v České republice či na Slovensku nějaké vydavatelství zaměřené na islámskou literaturu? ODPOVĚĎ: ...

OTÁZKA: Existují výjimky z povinného ramadánského půstu pro zaměstnance fyzicky extrémně náročných zaměstnání, kde bezpečnostní směrnice vyžadované zaměstnavatelem nedovolují postit se? Jsou nějak specifikovány? ODPOVĚĎ: ...

Všem muslimským čtenářům našeho portálu přejeme příjemné a požehnáné prožití Svátku oběti / عيد الأضحى 'ídu l-adhá / kurban bajramu a vše nejlepší v celém roce.  تقبل الله منا و منكم Bajram šerif mubarek olsun ...